سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
استمرار عبرت اندوزی به بینش می انجامد و خودداری (از زشتیها) را نتیجه می دهد . [امام علی علیه السلام]