سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
توانگرى و درویشى آنگاه آشکار شود که در قیامت عرضه بر کردگار شود . [نهج البلاغه]