سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
نزد ابلیس مرگ هیچ یک از مؤمنان، از مرگ فقیه محبوب تر نیست . [امام صادق علیه السلام]